AMARIKORAT

Het kopen van een huis in Thailand

Na het opzienbarende herstel van de Aziatische economische crisis , een periode waarin de land- en huisprijzen in Thailand dramatisch daalden,
en de momenteel gunstige ontwikkelingen met betrekking tot de wisselkoers tussen de Euro en de Baht (€ 1 = 48 Baht), is het nu een zeer gunstige tijd om in Thailand onroerend goed te kopen.
De land- en huizenprijzen weer echter weer aan het stijgen zijn, evenals de bouwprijzen. Hypotheekrentes zijn laag en stabiel.
Banken geven weer leningen af en de economie groeit momenteel tussen de 10 en 12%. Onder welke condities kan een buitenlander in Thailand onroerend goed bezitten?
• De buitenlander bezit een woning in een geregistreerd appartementengebouw;
• De buitenlander koopt een woning en/of een ander gebouw (zonder de grond waarop het staat);
• De buitenlander kan Een geregistreerde longterm-lease tot 30/60/90 jaar aangaan voor land en/of gebouwen
• De buitenlander kan een Thais bedrijf oprichten, dat grond en/of een gebouw bezit. Dit bedrijf kent 7 aandeelhouders, waarbij de buitenlandse aandeelhouder(s) maximaal 49% van de aandelen bezit(ten). De bedrijfsstructuur kan zodanig worden opgezet, dat de buitenlandse investering is veiliggesteld;
• 39% van onroerend goed welke op naam van een bedrijf staat bezitten;
• De buitenlander mag maximaal 1 Rai land ( = 1600 m2) kopen, indien hij minimaal 40 miljoen Baht in Thailand heeft geďnvesteerd.

De koop van een woning

Thailand heeft een ruim aanbod van woningen en voor ieder budget, welke wensen u ook heeft. In Thailand kunnen deze wensen gerealiseerd worden, mits men enige zorg en aandacht besteedt aan voorbereidingen en afhandeling van de koop. Prijzen van Thaise woningen liggen veel lager dan Westerse huizen, maar er dient wel wat meer aandacht besteed te worden aan sanitair, elektra, water en de documenten. Het “Janot” oftewel het landregistratie-document of “titel-deed’ is wel het belangrijkste. Waar dient U zoal op te letten ? Het eerste dat van belang is, is dat u in zee gaat met een betrouwbare projectontwikkelaar en/of een makelaar (die samenwerkt met een goede advocaat). Deze mensen kunnen voor U nagaan of alle documenten in orde zijn en verder alle zaken met betrekking tot overdracht, leasing en registratie voor u regelen. Verder zal men voor u zaken laten controleren zoals locatie, afmetingen en grenzen van de grond. In bepaalde gevallen is het raadzaam om eerst een voorlopig koopcontract op te maken. In zo’n overeenkomst wordt bepaald wanneer en tegen welke prijs en onder bepaalde condities een transactie plaats zal moeten vinden. Tevens worden sancties vermeld, ingeval een der partijen in gebreke blijft. Hiermee wordt voorkomen dat na een afspraak zaken en prijzen worden veranderd. Verder biedt het tijd om financiering te regelen en andere zaken te doen zoals bovengenoemde controles. Laat altijd een standaard koopovereenkomst (al dan niet voorafgegaan door een voorlopige overeenkomst) controleren door uw makelaar of advocaat en vraag om een Engelse vertaling.

Overeenkomst en betaling

Normaliter wordt een aanbetaling gedaan van 10%, zodat beide partijen verzekerd zijn van het doorgaan van de overeenkomst. Het restant dient binnen 30 tot 60 dagen te worden voldaan. Men kan een langere betaalperiode overeenkomen, doch dat gaat dan meestal gepaard met een hogere aanbetaling. Deze aanbetaling wordt niet terugbetaald, tenzij de andere partij in gebreke blijft. Dus de koop heeft in feite definitief plaatsgevonden, als de aanbetaling is gedaan. Naast de overeengekomen prijs en de betalingstermijnen dient een koopcontract ook te vermelden welke partij de overdrachtskosten, zoals de provisie- en advocaatkosten en de overdrachtbelasting alsmede de kosten van vertalingen betaalt. Ook een bepaling van de boekwaarde, die om belastingtechnische redenen vaak dicht bij het door de overheid bepaalde minimale bedrag ligt, dient in deze overeenkomst te worden opgenomen. Woningen en andere gebouwen, anders dan appartementen, bezitten geen landdocument. Maar de overdracht door koop of leasing kan wel bij het landkantoor worden geregistreerd. Dit is overigens raadzaam om te doen. Bewijs van eigendom moet worden overlegd door bijvoorbeeld de bouwovereenkomst of een vorig koopcontract te tonen. Verwar in deze kwestie niet het huisregistratie- document, daar dit document slechts vermeldt wie de bewoners zijn van de woning. /

Terug naar index

© 2006 www.mijn-eigen-website.nl